Avbeställningsskydd 

Vid avbeställning/ombokning vänligen kontakta Dalhallas kansli, tel. 0248-79 79 50 (vardagar 10-12), eller info@dalhalla.se.

VILLKOR:

Avbeställning/ombokning: kan ske senast 30 dagar före föreställningens början utan begränsningar.

Avbeställningsskyddet ger rätt till avbokning/ombokning.

30 DAGAR OCH MINST 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNINGENS BÖRJAN GÄLLER:

Avbokning/ombokning tillåts i de fall gästen, medföljande eller nära anhörig rimligen inte kan gå på föreställningen pga. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.  Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder. Läkarintyg av behandlande läkare krävs. I händelse av dödsfall krävs en dödsattest. Avbeställningsskyddet gäller ej vid husdjur eller sällskapsdjurs död.

Avbeställningen skall vara Dalhalla tillhanda senast 48 timmar före föreställningens början. 

AVBESTÄLLNINGSSKYDDET UPPHÖR ATT GÄLLA 48 TIMMAR FÖRE KONSERT.

Observera att avgiften för avbeställningsskydd och serviceavgift ej återbetalas och att ett avbeställningsskydd 50:-, gäller per biljett. 

Biljetter köpta utan avbeställningsskydd återköps ej.