Under detta år har Dalhalla skapat ett projekt för att byta ut stolarna i Dalhallas salong. De stolar vi i dagsläget använder behöver på sikt ersättas och därför har vi under denna säsongen installerat ett antal teststolar av olika typer. Du har genom ditt besök blivit utvald att testa de nya stolarna och vi vill gärna ha dina synpunkter om hur du upplevde teststolen under ditt beök på Dalhalla.

Dina synpunkter är väldigt värdefulla för oss och om du skickar in svar till oss kommer vi att välja en konsert under 2014 där du erhåller en gratis biljett.

Du deltar i undersökningen genom att fylla i detta formulär:

Frågeformulär nya stolar Dalhalla

Undersökningen är enbart öppen för de som under sitt konsertbesök fått en inbjudan av Dalhalla att medverka.

Tack för din medverkan!