DALHALLAS VÄNNER  

Trollflöjten Dalhalla

Allmänt om föreningen

Föreningen Dalhallas Vänner (FDV) bildades 1993 och har till syfte att stödja och verka för utvecklingen av verksamheten och den delägda anläggningen Dalhalla samt genom sin organisation bedriva konstmusik och operaverksamheten på Dalhalla. Föreningen äger 10 % av röstinflytandet i Dalhalla Förvaltning AB, ägare av anläggningen Dalhalla.  FDV:s verksamhet presenteras under namnet Dalhalla Opera.

Dalhallas affärsidé

Dalhallas affärsidé kan sammanfattas med tre ord: Musik – Dramatik – Natur. Dalhalla Opera är grunden för att arenan idag är etablerad inom den internationella musikvärlden. Dalhalla finns med på Wikipedias lista över världens operafestivaler i sällskap med Bayreuth, Glyndebourne, Verona m.fl. Dalhalla omnämns som ett ”Nordens Verona”.  Dalhallas totala programutbud spänner över ett större musikaliskt fält och vänder sig därmed till en bred målgrupp av aktiva kulturkonsumenter. Dalhallas erbjudande präglas alltså av mångfald med opera som kronan på verket.

Dalhallas organisation

Dalhalla drivs idag av 3 parter som alla arbetar tillsammans för att Dalhalla och varumärket Dalhalla skall växa och utvecklas.

1) Dalhalla Förvaltning AB skall arbeta för att förvalta och utveckla anläggningen.

2) Rättvik Event AB är ett utvecklingsbolag som driver projekt och organisationer i regionen till gagn för bygden. Rättvik Event driver populärmusiken på Dalhalla.

3) FDV (Dalhallas vänner) den ideella föreningen som arbetar för att stödja Dalhalla och som driver konstmusiken och operan på Dalhalla.

Medlemmar i ”Dalhallas Vänner”

Bidrar till att stödja utvecklingen av en av världens mest unika arenor – Dalhalla.

Stödjer konstmusik och operaverksamheten på Dalhalla och arbetet att vidareutveckla Dalhalla som ett vitalt centrum för spännande opera.

 

                                                         

BLI MEDLEM

Som medlem får du fortlöpande information om Dalhallas program och föreningens verksamhet via hemsidan och nyhetsbrev. Vi arbetar också för att få fram rabatter och exklusiva erbjudanden för våra medlemmar. För aktuella erbjudanden, se nedan.

Medlemskap ger dessutom gratis entré till visningar av arenan.

Medlemsavgift: 250kr/år/person

 

Gör så här:

  1. Betala medlemsavgiften på PG: 55 50 19-9

(Glöm inte att uppge namn, adress, tel.nummer och mailadress)

  1. Medlemskortet skickas ut.

 

 

AKTUELLA ERBJUDANDEN

Här kommer 2013 års erbjudanden publiceras.

 

FÖRENINGSNYTT

Här kan du läsa den senaste informationen om Dalhalla Operas och föreningens verksamhet.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Vill du ha svar på frågor rörande verksamhet och program maila info@dalhalla.se, ämne: MEDLEM.

Du kan också kontakta interimsstyrelsen:

Ordförande, Camilla Collett (Mora) Egen företagare och producent som arbetar med företag inom nöjes- och besöksnäringen, tidigare VD för Tomtelandskoncernen i Mora.     camilla.collett@telia.com

Konstnärlig ledare, Göran Eliasson (Stockholm, Vattnäs) har egen agentur inom opera och klassisk musik, verksam i ”Konsertladan i Vattnäs” som han driver med sin hustru, operasångerska Pers Anna Larsson. goran@eliassonartists.com

Ledamot, Per Mårthans (Rättvik) . Driver det egna företaget Dalecarlius™ och nya Trapperservice AB.
Verksamheter som driver event och aktiviteter nära naturen och med kulturtraditioner som signum.
per.marthans@telia.com

Under hösten 2012 kommer styrelsen kalla till en extra föreningsstämma där fem ytterligare styrelseledamöter skall väljas in.