Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Rättvik Event AB (Dalhalla), orgnr: 556709-3926 och dig, som själv eller genom annan träffar avtal enligt vad som angets i bekräftelsen. Avtalet kan gälla biljett, boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig

Ansvarig arrangör är Rättvik Event AB, (Dalhalla) orgnr: 556709-3926. För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får ta del av dessa vid bokningen, att Du får nödvändiga färdhandlingar och att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund.

Serviceavgift.

På de flesta biljetter finns en serviceavgift. Denna serviceavgift återbetalas ej vid inställt evenemang eller vid eventuellt återbetalning när man har avbeställningsskydd enligt nedan.

Köpta biljetter kan inte återköpas.

En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Du är således bunden av ditt köp när betalning har skett. Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts ej.

Inställd eller avbruten konsert.

Konsert kan avbrytas eller inställas pga sjukdom eller extrema väderförhållanden. Entréavgiften exklusive serviceavgiften och ev. avbeställningsskydd återbetalas där biljetten är köpt, om konserten blir inställd eller avbruten före paus. Entréavgiften återbetalas ej om konserten pågår fram till paus eller längre än 30 minuter i de fall konserten ej innehåller paus.

Personligt bruk

Biljetter/produkter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetter ej får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande av arrangören.

Återförsäljning eller misstanke om återförsäljning till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att erlagd ersättning för biljett eller bokning ej skall ersättas.

Kortbetalningsregler

Du kan bli uppmanad att visa upp det kort som du har betalt med. Därför skall köp av biljett på internet alltid ske med ditt eget kort eller att du är innehavare av kortet, dvs. kortet måste vara utställt i ditt namn. Endast VISA, EUROCARD och MASTERCARD kan användas.

Avbeställningsskydd

Följande gäller vid avbeställning/ombokning om du beställt biljetter med avbeställningsskydd:

Senast 30 dagar före föreställning:

Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning/ombokning.

Senare än 30 dagar men minst 48 timmar innan föreställningen äger rum:

Fri avbokning/ombokning tillåts i de fall gästen rimligen inte kan gå på föreställningen pga att gästen, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder. Läkarintyg av behandlande läkare krävs. I händelse av dödsfall krävs en dödsattest. Avbeställningsskyddet gäller ej vid husdjur eller sällskapsdjurs död.

Avbeställningen ska ha kommit Dalhalla tillhanda senast 48 timmar före föreställningens början.

Därefter gäller ej avbeställningsskyddet. Vid avbeställning, vänligen kontakta Dalhallas kansli, tel 0248-797950 eller via e-post info@dalhalla.se. Observera att avgiften för avbeställningsskydd och serviceavgift ej återbetalas och att ett avbeställningsskydd (50kr) gäller endast för en biljett.

Personuppgifter

Genom detta avtal samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Dalhalla. Vi följer personuppgiftslagen – PUL. Du godkänner även att Du kan bli kontaktad för marknadsundersökningar och i marknadsföringssyfte som t.ex nyhetsbrev, utskick och andra erbjudanden.

Villkor för bokningar av boende

Bokning av boende via Dalhalla kan endast göras via internet (www.dalhalla.se) ej via telefon. Köpet/bokningen blir bindande för Dig så snart du erhållit en bekräftelse med bokningsvillkor. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Du ansvarar för att ombedelbart kontrollera att datum, antal personer och boendetyp är korrekt. Om något är fel skall detta omedelbart meddelas. Generella avbokningsregler: 

  • Avbokning 30 dagar eller tidigare före bokat ankomstdatum 10% av bokningens pris dock lägst 300 kr.
  • Avbokning 29-6 dagar före bokat ankomsdatum 50% av bokningens pris
  • Avbokning 5-0 dagar före bokat ankomstdatum 100% av bokningens pris

OBS. Konsertbiljetter återlöses ej även om dessa ingår i ett boendepaket.

Fource Majeure

För de fall arrangemanget inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören ej skäligen kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om evenemanget ställs in beroende på någon som arrangören anlitat i eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.