fbpx

Hållbarhet

Dalhalla är i grunden ett stort återbruk. Ett gammalt kalkbrott som förvandlades till en spektakulär konsertarena. Idag är Dalhalla en väletablerad och världsberömd arena som lockar över 100 000 besökare varje sommar. Vår uppgift är att förvalta denna arena och föra ett hållbarhetsarbete som medför att Dalhalla kan fortsätta att utvecklas men också bevaras.

Ekologisk hållbarhet

Att lämna så små avtryck på miljön och klimatet men ändå göra ett stort intryck på våra besökare kräver noggranna och medvetna val.

 

Vi försöker i största möjliga utsträckning använda oss av lokalproducerad mat i vår restaurang. Det erbjuds vegetarisk kost både i vår restaurang men också i våra övriga försäljningsställen. Den el vi använder är 100% grön el från Dalakraft.

 

Vi arbetar aktivt med att minska all plast i våra försäljningsställen och den plast som används är återvinningsbar. Vi arbetar löpande med återvinning och sophantering.

 

För att minska biltrafiken till Dalhalla och ge fler möjligheten att lämna bilen hemma finns det möjlighet att åka konsertbuss till alla våra konserter tillsammans med vår partner Västanhede. Konsertbussarna går från en rad olika destinationer i Dalarna samt Gävle.

Detta är några av de åtgärder vi vidtar för att minska våra klimatavtryck.

Hållbarhet i Samhället

I en mindre kommun som Rättvik är vi en betydande aktör dels för besöksnäringen i området dels som arbetsgivare under sommarhalvåret. Varje säsong anställer vi upp till 250 personer, vilket gör oss till en av kommunens största arbetsgivare.

 

Varje säsong arbetar också flera ideella föreningar i Dalhalla, deras insats är ovärderlig för oss samtidigt som det genererar betydande intäkter till föreningarna. Intäkter som i förlängningen gör att barn och ungdomar kan åka på läger och cuper, eller att bystugor kan renoveras.

Att underhålla och driva Dalhalla kräver en hel del arbete och vi anlitar i största möjliga mån lokala entreprenörer och leverantörer av arbeten och tjänster.

 

Det är tillsammans som vi skapat unika och oförglömliga konsertupplevelser i det gamla kalkbrottet i över 25 år och kommer kunna fortsätta i många år framåt.