fbpx

Integritetspolicy

Information om Rättvik Event AB’s behandling av personuppgifter

Rättvik Event AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna integritetspolicy gäller dig som besöker ett evenemang, köper en biljett eller på annat sätt nyttjar våra produkter eller tjänster. VI förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också vad du har för rättigheter.


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton och IP adresser klassas som personuppgifter.


Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Rättvik Event AB (org nr 556709-3926) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

Vi samlar in information från dig när du köper biljett till något av våra evenemang, besöker vår hemsida, instagram eller Facebooksida, eller på annat sätt interagerar med oss. Vi behandlar information om de evenemang som du har köpt via oss eller någon av våra återförsäljare. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på vår hemsida eller våra sociala medier.

Du själv lämnar information om dig till oss genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du lämnar även uppgifter om dig själv till oss vid kontakt med vår kundtjänst eller vid reklamation. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.


Vilka uppgifter lagrar vi?

Uppgifter om dig som ditt namn, adress, mail, telefonnummer och födelseår.
Uppgifter om din bokning eller köp såsom produkt, pris och typ.
Uppgifter om betalning och historik.
Uppgifter om eventuella särskilda behov som rullstol eller ledsagare eller andra önskemål.


Varför hanterar vi dessa uppgifter?
för att kunna kontakta dig som tidigare kund för att informera om kommande evenemang

för att kunna kontakta dig vid eventuella förändringar i din bokning
för att skicka ut anläggningsrelaterad information
för att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter t.ex via epost, SMS eller Facebook
för att kunna sammanställa statistik över våra sålda produkter och tjänster
för att ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster och erbjudanden
Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Rättvik Event AB kan behandla dina uppgifter antingen för att det krävs enligt lag eller förordning s k rättslig förpliktelse, eller för att fullgöra ett avtal som du ingått med oss. Vi kan också behandla dina uppgifter med anledning av att vi genom en inarbetad kundrelation med dig har ett berättigat intresse gentemot dig.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Rättvik Event AB kommer inte att sälja dina uppgifter till en tredje part. I vissa fall delar vi dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. I följande fall delar vi informationen till sådana parter:

Leverantörer som t ex tillhandahåller oss IT-system, biljettsystem och hanterar bokningar eller utför betalningsförmedling för vår kunds räkning. Även marknadsföringsföretag och sociala medier där dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för vårt kundrelationsarbete. Samarbetspartners där vi vill att du som kund hos oss ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos våra partners. I förekommande fall kan vi behöva dela med oss av namn, epost och mobilnummer till dig i egenskap av biljettköpare.

Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall våra personuppgiftsbiträden är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES kan uppgifter komma att överföras dit. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas så vidtar vi alla åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga enligt tillämplig lag. De personuppgifter vi samlar in vid en bokning lagras i vår kunddatabas. Personuppgifterna lagras för att underlätta för dig som kund hos oss samt som underlag för marknads- och kundanalyser i syfte att förbättra vårt erbjudande och produktutbud. Om en personuppgift är kopplad till uppgifter som berör bokföring kommer dessa sparas i 7 år enligt bokföringslagen.

 

De personuppgifter du lämnar vid en prenumeration av vårt nyhetsbrev lagras så länge du är en aktiv läsare. Avregistrerar du dig från nyhetsbreven lagras personuppgifterna i upp till 1 månad. Data som samlas in vid hemsidebesök sparas anonymt tillsvidare. Du kan när som helst kontakta oss och och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära radering – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade.

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på www.datainspektionen.se.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss via brev, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Vi ser dock gärna att du vänder dig till oss i första hand.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss via e-post på info@dalhalla.se.

För registerutdrag; kontakta oss genom en skriftlig undertecknad begäran som skickas till:

Rättvik Event AB

Backavägen 41
79532 Rättvik

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår webbplats.