fbpx

ALLMÄNNA VILLKOR DALHALLA

Allmänt

Dessa villkor gäller mellan Arrangören (Rättvik Event AB/Dalhalla) och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av Nortics biljettsystem. Köpet kan gälla evenemangsbiljett, boende, transport, andra tilläggsprodukter, värdebevis eller en kombination av dessa.

Biljettköp

Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis.

Biljett eller värdebevis

Biljett eller värdebevis har en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som  fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörlig tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare, erbjudas i tävlingar,  eller på annat sätt nyttjas av annan person utan skriftligt medgivande från arrangören.  Arrangören har rätt att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden om Kunden inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter, agerar i bedrägligt syfte eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta kan t.ex. vara ombokning eller köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, sälja vidare köpta biljetter eller på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt. Återförsäljning, eller misstanke om återförsäljning, till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att erlagd ersättning för biljett eller bokning ej skall ersättas.

Inställt,  flyttat eller avbrutet evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat.  I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges.  I händelse av avbrutet evenemang, exempelvis pga sjukdom eller extrema väderförhållanden, återbetalas biljettpriset (exkl serviceavgift och exkl eventuellt avbeställningsskydd) om konserten blir inställd eller avbruten före paus. Biljettpriset återbetalas ej om konserten pågår fram till paus eller längre än 30 minuter i de fall konserten ej innehåller paus.

FORCE MAJEURE

För det fall arrangemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför arrangören/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Avbokning

Avbokning sker via mejl till info@dalhalla.se. 
Avbokning av hela eller delar av en bokning kan endast ske då Kunden valt att köpa avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet erbjuds som ett tillval i samband med köpet av evenemangsbiljetter.   Avbeställningsskyddet kan endast köpas tillsammans med evenemangsbiljett och gäller per köpt biljett. Det är inte möjligt att lägga till avbeställningsskydd i efterhand för redan köpta biljetter. Biljetter köpta utan avbeställningsskydd återköps ej. Observera att avgiften för avbeställningsskydd och serviceavgift ej återbetalas och att ett avbeställningsskydd endast gäller för en biljett.

Avbeställningsskyddet kan väljas som ett tillval i bokningsprocessen. Observera att avbeställningsskyddet inte nödvändigtvis är tillgängligt på samtliga evenemang.

Följande gäller vid avbeställning för biljetter med avbeställningsskydd:

Mer än 30 dagar före föreställning:

Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning (biljettpriset exkl serviceavgift återbetalas).

Mindre än 30 dagar men mer än 48 timmar före föreställning:

Avbokning tillåts i de fall Kunden rimligen inte kan gå på föreställningen pga att Kunden, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder.  I dessa fall krävs ett uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare eller dödsfallsintyg i händelse av dödsfall. Husdjurs eller sällskapsdjurs dödsfall, olycka eller sjukdom berättigar ej till avbokning enligt reglerna för avbeställningsskyddet.

Avbeställningen skall ha kommit Arrangören tillhanda senast 48 timmar före föreställningens början.

Mindre än 48 timmar före föreställning:

Ingen ersättning utgår

 

Vid avbeställning enligt ovanstående villkor, kontakta oss via mejl: info@dalhalla.se.

 

Avbokningsvillkor vid tillläggstjänster

Villkor för bokningar av boende

Bokning av boende via Arrangören kan endast göras via internet (www.dalhalla.se), ej via telefon. Köpet/bokningen blir bindande för Kunden så snart en bekräftelse med bokningsvillkor erhållits. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om Kunden betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Kunden ansvarar för att omedelbart kontrollera att datum, antal personer och boendetyp är korrekt. Om något är fel skall detta omedelbart meddelas till den boendeanläggning bokningen avser.

Generella avbokningsregler för boende:

  • Avbokning 30 dagar eller tidigare före bokat ankomstdatum 10% av bokningens pris dock lägst 300 kr.
  • Avbokning 29-6 dagar före bokat ankomstdatum 50% av bokningens pris
  • Avbokning 5-0 dagar före bokat ankomstdatum 100% av bokningens pris

OBS. Konsertbiljetter återlöses ej även om dessa ingår i ett boendepaket.

Villkor för bokningar av restaurang

Biljett gäller endast för den dag som står på biljetten. Outnyttjad biljett kan inte användas vid annat tillfälle. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning. Paketerad middagsbiljett återköps ej utan avbeställningsskydd.

Villkor för bokningar av buss

Biljett gäller endast för den hållplats som står på biljetten. Kunden ansvarar för att befinna sig på utsatt plats vid utsatt tid. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning.

Personuppgiftshantering

Vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar och behandar dina uppgifter med respekt. När du köper en biljett hos oss lagrar vi uppgifter om dig i våra system. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig den bästa möjliga service inför din upplevelse hos oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också dina rättigheter till dina uppgifter.

Läs fullständiga uppgifter om vår integritetspolicy här>>

Särskilda villkor vid tillträde till Dalhallas arena

Läs mer om arenavillkor och bestämmelser här>>

 

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.