fbpx

ALLMÄNNA VILLKOR DALHALLA

ARRANGÖR Rättvik Event AB Organisationsnummer: 556709-3926 Moms/VAT-nummer: SE556709392601 Backavägen 41 795 32 Rättvik Kontakt: Kontaktformulär ALLMÄNT Dessa villkor gäller mellan Arrangören och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av Nortics biljettsystem. Köpet kan gälla evenemangsbiljett, boende, transport, andra tilläggsprodukter, värdebevis eller en kombination av dessa. BILJETTKÖP Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Detta gäller oavsett val av betalmetod. Tänk dock på att om du väljer Klarna, eller annan liknande betalningslösning, som betalningsalternativ är detta att likställa med kort- eller bankbetalning även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Vid köp av värdebevis gäller 14 dagars ångerrätt. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte. BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS Biljett eller värdebevis har en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang eller nyttjande av värde. PERSONLIGT BRUK Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Arrangören. Arrangören har rätt att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden om Kunden inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter, agerar i bedrägligt syfte eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta kan t.ex. vara ombokning eller köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, sälja vidare köpta biljetter eller på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt. Återförsäljning, eller misstanke om återförsäljning, till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING Det åligger Kunden att kontrollera att varukorgen har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Kunden är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att Arrangören skall kunna garantera leverans av din beställning. Genom att köpa biljett till våra evenemang samtycker Kunden till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt sjukdoms-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och arenans hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras. Visitation sker vid insläpp. Genom inträde till vår arena godkänner du att du och dina saker blir genomsökta. INSTÄLLT eller FLYTTAT EVENEMANG Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig Arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid återlösen av biljett återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter eller avbeställningsskydd. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges.  Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras. Ändringar i repertoar, plats/datum för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas då normalt inte. ÅTERBETALNING Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall Kunden senast två (2) månader från evenemangsdatumet, eller datumet då evenemanget skulle ha varit, meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har Kunden förverkat sin rätt till eventuell återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och Kunden har haft rätt till återbetalning. Biljettavgifter, serviceavgifter, avbeställningsskydd eller andra kostnader som betalats i samband med biljettköpet återbetalas inte vid inställda eller flyttade evenemang. EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.m) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen. FORCE MAJEURE För det fall arrangemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför Arrangören/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är Arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som Arrangören anlitat eller annan i tidigare led. ____________________________________________________  

AVBOKNING

AVBOKNING SKER VIA VÅRT KONTAKTFORMULÄR Avbokning av hela eller delar av en bokning kan endast ske då Kunden valt att köpa avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet erbjuds som ett tillval i samband med köpet av evenemangsbiljetter. Avbeställningsskyddet kan endast köpas tillsammans med evenemangsbiljett och gäller per köpt biljett. Det är inte möjligt att lägga till avbeställningsskydd i efterhand för redan köpta biljetter. Biljetter köpta utan avbeställningsskydd återköps ej. Observera att avgiften för avbeställningsskydd och serviceavgift ej återbetalas och att ett avbeställningsskydd endast gäller för en biljett. Avbeställningsskyddet kan väljas som ett tillval i bokningsprocessen. Observera att avbeställningsskyddet inte nödvändigtvis är tillgängligt på samtliga evenemang. FÖLJANDE GÄLLER VID AVBESTÄLLNING FÖR BILJETTER MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD: MER ÄN 30 DAGAR FÖRE FÖRESTÄLLNING: Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning (biljettpriset exkl serviceavgift återbetalas). MINDRE ÄN 30 DAGAR MEN MER ÄN 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING: Avbokning tillåts i de fall Kunden rimligen inte kan gå på föreställningen pga att Kunden, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder.  I dessa fall krävs ett uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare eller dödsfallsintyg i händelse av dödsfall. Husdjurs eller sällskapsdjurs dödsfall, olycka eller sjukdom berättigar ej till avbokning enligt reglerna för avbeställningsskyddet. Avbeställningen samt dokumentation skall ha kommit Arrangören tillhanda senast 48 timmar före föreställningens början. MINDRE ÄN 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING: Ingen ersättning utgår ____________________________________________________  

AVBOKNING VID TILLÄGGSTJÄNSTER

VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV GLAMPING Biljetten gäller endast för den dag som står på biljetten. Vid avbokning mindre än 14 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning. VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV STÄLLPLATS Biljetten gäller endast för den dag som står på biljetten. Vid avbokning mindre än 24 timmar före besöket erhålls ingen återbetalning. Om kund av någon anledning väljer att lämna vår ställplats efter incheckningstiden återbetalas ej några pengar för platsen. VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV KONSERTMIDDAG Biljett gäller endast för den dag som står på biljetten. Outnyttjad biljett kan inte användas vid annat tillfälle. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning. Paketerad middagsbiljett återköps ej utan avbeställningsskydd. VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV BUSS Biljett gäller endast för den hållplats som står på biljetten. Kunden ansvarar för att befinna sig på utsatt plats vid utsatt tid. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning.   Vid avbeställning enligt ovanstående villkor, kontakta oss via vårt kontaktformulär. ____________________________________________________  

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar och behandar dina uppgifter med respekt. När du köper en biljett hos oss lagrar vi uppgifter om dig i våra system. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig den bästa möjliga service inför din upplevelse hos oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också dina rättigheter till dina uppgifter. Läs fullständiga uppgifter om vår integritetspolicy här>>

SÄRSKILDA VILLKOR VID TILLTRÄDE TILL DALHALLAS ARENA

Läs mer om arenavillkor och bestämmelser här>> ____________________________________________________   Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört. Senast uppdaterad: 2023-10-03

Allmänna villkor Dalhalla

ARRANGÖR

Rättvik Event AB
Organisationsnummer: 556709-3926
Moms/VAT-nummer: SE556709392601
Backavägen 41
795 32 Rättvik

Kontakt: Kontaktformulär

ALLMÄNT

Dessa villkor gäller mellan Arrangören och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av Nortics biljettsystem. Köpet kan gälla evenemangsbiljett, boende, transport, andra tilläggsprodukter, värdebevis eller en kombination av dessa.

BILJETTKÖP

Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Detta gäller oavsett val av betalmetod. Tänk dock på att om du väljer Klarna, eller annan liknande betalningslösning, som betalningsalternativ är detta att likställa med kort- eller bankbetalning även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Vid köp av värdebevis gäller 14 dagars ångerrätt. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte.

BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS
Biljett eller värdebevis har en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

PERSONLIGT BRUK

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Arrangören. Arrangören har rätt att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden om Kunden inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter, agerar i bedrägligt syfte eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta kan t.ex. vara ombokning eller köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, sälja vidare köpta biljetter eller på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt. Återförsäljning, eller misstanke om återförsäljning, till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING

Det åligger Kunden att kontrollera att varukorgen har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Kunden är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att Arrangören skall kunna garantera leverans av din beställning. Genom att köpa biljett till våra evenemang samtycker Kunden till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt sjukdoms-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och arenans hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras. Visitation sker vid insläpp. Genom inträde till vår arena godkänner du att du och dina saker blir genomsökta.

INSTÄLLT eller FLYTTAT EVENEMANG

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig Arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid återlösen av biljett återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter eller avbeställningsskydd. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges. Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras. Ändringar i repertoar, plats/datum för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas då normalt inte.

ÅTERBETALNING

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall Kunden senast två (2) månader från evenemangsdatumet, eller datumet då evenemanget skulle ha varit, meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har Kunden förverkat sin rätt till eventuell återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och Kunden har haft rätt till återbetalning. Biljettavgifter, serviceavgifter, avbeställningsskydd eller andra kostnader som betalats i samband med biljettköpet återbetalas inte vid inställda eller flyttade evenemang.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER
Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.m) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen.

FORCE MAJEURE

För det fall arrangemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför Arrangören/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är Arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som Arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

AVBOKNING

AVBOKNING SKER VIA VÅRT KONTAKTFORMULÄR
Avbokning av hela eller delar av en bokning kan endast ske då Kunden valt att köpa avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet erbjuds som ett tillval i samband med köpet av evenemangsbiljetter. Avbeställningsskyddet kan endast köpas tillsammans med evenemangsbiljett och gäller per köpt biljett. Det är inte möjligt att lägga till avbeställningsskydd i efterhand för redan köpta biljetter. Biljetter köpta utan avbeställningsskydd återköps ej. Observera att avgiften för avbeställningsskydd och serviceavgift ej återbetalas och att ett avbeställningsskydd endast gäller för en biljett.

 

Avbeställningsskyddet kan väljas som ett tillval i bokningsprocessen. Observera att avbeställningsskyddet inte nödvändigtvis är tillgängligt på samtliga evenemang.

FÖLJANDE GÄLLER VID AVBESTÄLLNING FÖR BILJETTER MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

MER ÄN 30 DAGAR FÖRE FÖRESTÄLLNING:

Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning (biljettpriset exkl serviceavgift återbetalas).


MINDRE ÄN 30 DAGAR MEN MER ÄN 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING:
Avbokning tillåts i de fall Kunden rimligen inte kan gå på föreställningen pga att Kunden, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder. I dessa fall krävs ett uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare eller dödsfallsintyg i händelse av dödsfall. Husdjurs eller sällskapsdjurs dödsfall, olycka eller sjukdom berättigar ej till avbokning enligt reglerna för avbeställningsskyddet. Avbeställningen samt dokumentation skall ha kommit Arrangören tillhanda senast 48 timmar före föreställningens början.

 

MINDRE ÄN 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING:
Ingen ersättning utgår

AVBOKNING VID TILLÄGGSTJÄNSTER

VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV GLAMPING
Biljetten gäller endast för den dag som står på biljetten. Vid avbokning mindre än 14 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning.

 

VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV STÄLLPLATS
Biljetten gäller endast för den dag som står på biljetten. Vid avbokning mindre än 24 timmar före besöket erhålls ingen återbetalning. Om kund av någon anledning väljer att lämna vår ställplats efter incheckningstiden återbetalas ej några pengar för platsen.

 

VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV KONSERTMIDDAG
Biljett gäller endast för den dag som står på biljetten. Outnyttjad biljett kan inte användas vid annat tillfälle. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning. Paketerad middagsbiljett återköps ej utan avbeställningsskydd.

 

VILLKOR FÖR BOKNINGAR AV BUSS
Biljett gäller endast för den hållplats som står på biljetten. Kunden ansvarar för att befinna sig på utsatt plats vid utsatt tid. Vid avbokning mindre än 7 dagar före besöket erhålls ingen återbetalning.

 

Vid avbeställning enligt ovanstående villkor, kontakta oss via vårt kontaktformulär.

PERSONUPPGIFTHANTERING

Vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar och behandar dina uppgifter med respekt. När du köper en biljett hos oss lagrar vi uppgifter om dig i våra system. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig den bästa möjliga service inför din upplevelse hos oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också dina rättigheter till dina uppgifter.

 

Läs fullständiga uppgifter om vår integritetspolicy här.

 

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.

Senast uppdaterad: 2023-10-03